Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Schitul SFÂNTUL ANDREI – CRĂSANI

Schitul SFÂNTUL ANDREI – CRĂSANI

            Istoricul: Înfiinţarea aşezământului a fost iniţiată de protosinghelul Panvo, fost egumen al schitului Sfântul Daniel Sihastru, jud. Suceava, care a şi sponsorizat ridicarea construcţiilor. Completarea fondurilor a făcut-o dna Ghelmez Elena din Bucureşti, cu banii rezultaţi din vânzarea apartamentului personal. Terenul în suprafaţă de 2 ha a fost donat de dna Lazăr Aurica din satul Copuzu din zonă, care a aparţinut de comuna Crăsani, azi sat al comunei Balaciu. Amândouă doamnele s-au călugărit, dna Lazăr devenind maica Anastasia, iar dna Ghelmez maica Elefteria şi fac parte din obştea aşezământului.

            Descriere: Biserica este o construcţie mare din lemn pe fundaţie de beton, în formă de cruce, având 22 m lungime, 6,50 m lăţime în zona altarului şi pronaosului, 10 m în zona absidelor naosului şi 11 m în zona pridvorului. Are spaţiul interior repartizat în altar, naos, pronaos şi pridvor închis. Altarul este luminat de o fereastră mare la răsărit şi alta la nord, are în exterior formă poligonală. Este separat de naos prin catapeteasma din lemn, numai uşile împărăteşti şi cele diaconeşti fiind sculptate. Naosul cu absidele foarte largi şi adânci, poligonale, primeşte lumină de la câte o fereastră aşezată în fiecare absidă. Pe naos se înalţă o turlă mare şi foarte largă, deschisă, octogonală, pătrunsă de patru ferestre mari, câte una în fiecare punct cardinal. Pronaosul spaţios primeşte lumină de la o fereastră la sud, două ferestre pe peretele nordic şi o fereastră pe cel din vest. Pridvorul construit în partea sudică a pronaosului este luminat de o fereastră la est, una la vest şi alta la sud. Toate ferestrele bisericii sunt mari, din lemn, late şi înalte. Intrarea în pridvor se face prin partea sudică pe o uşă din lemn de brad în două canaturi şi pe o uşă la fel se intră în pronaos tot prin partea sudică. Atât în interior cât şi în exterior pereţii bisericii sunt căptuşiţi cu scândură. Pardoseala în biserică (inclusiv în pridvor) este de scândură, acoperişul din tablă zincată.

            Altele: La 20 m sud-vest de biserică este construit din lemn corpul de chilii, parter şi etaj, în care se află trapeza, bucătăria şi şase chilii. Are 11 m lungime, 8 m lăţime şi n-are cerdace sau verande. În faţa acestei clădiri (la sud) este o altă clădire din lemn de 8/6 m, parter şi mansardă, în care locuieşte preotul slujitor. Ambele clădiri sunt orientate de la est la vest, au acoperişul înalt în două ape cu învelitoarea din tegalină (pe bază de fibre din sticlă). 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri