Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Schitul SFÂNTUL ANTONIE (ICOANA VECHE)

            Istoricul: Icoana Veche a fost ridicat în urmă cu aproximativ 200 de ani de către un grup de călugari de la Mănăstirea Neamţ. Înfiinţarea schitului este străns legată cu ascunderea icoanei Maicii Domnului, icoana primită în dar de la împărăţii Paleologi, în urmă cu 600 de ani. Această icoană a fost dăruită voievodului Alexandru cel Bun al Moldovei, împreună cu icoana Sf. Ana care se păstrează în prezent la Mănăstirea Bistriţa. În anul 1821, pe vremea Eteriei, atunci când Mănăstirea Neamţ, ca şi alte mănăstiri din zonă, au ascuns lucrurile de preţ în Muntele Rusu, chiar în locul unde astăzi se află Schitul Icoana Veche. Locul acesta se află la cca. 5 km distanţă de Mănăstirea Neamţ şi îndată după ce icoana a fost ascunsă acolo, câţiva calugări iubitori de linişte, de isihie şi de rugăciune, au construit acolo o bisericuţă din lemn si câteva chilii, iar după anul 1990, biserica a fost refăcută şi când a fost sfinţită a primit ca hram, ca patron, pe Sf. Antonie cel Mare.

            Descriere: Bisericuţa este o construcţie mică din lemn, pe fundaţie de piatră, cu altar, naos şi pridvor care are intrare prin răsărit, pe o uşă din lemn cu două canaturi, cu geamuri în partea superioară. Pe pridvor este un mic turn-clopotniţă din lemn acoperit cu tablă, de formă pătrată. Altarul este luminat de o fereastră la est, iar naosul de o fereastră la sud şi alta la vest. Ferestrele sunt din lemn, simple, dreptunghiulare, cu grilaj metalic în interior. Din pridvor în naos se intră pe o uşă din lemn cu un canat, cu geamuri în partea superioară. Catapeteasma este din lemn, cu sculptură numai la uşile împărăteşti. Pardoseala este din scândură, acoperişul este cu draniţă (numai turnul clopotniţei este cu tablă). În exterior biserica este căptuşită cu scândură.

            Altele: Incinta schitului este foarte mică, înconjurată de râpe rămase de la alunecările de pământ din 1940, din pricina cărora Schitul a fost mutat în Poiana Muntelui Rusu, unde s-a înfiinţat Schitul Icoana Nouă. După 1993 la Schitul Icoana Veche au fost aduşi trei călugări. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri