Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Schitul SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE – CUCUIŞ

            Istoricul: În trecutul îndepărtat, în zonă a existat o sihăstrie în amintirea căreia s-a ridicat o troiţă, prezentă şi astăzi. Ultimul călugăr care a sihăstrit aici s-a dus la Domnul cu 95 de ani în urmă. Este cunoscut de săteni sub numele de Demian Vasile.

            Descriere: Biserica este o construcţie din zid de cărămidă, de formă dreptunghiulară, cu lungimea de 16 m şi lăţimea de 6 m. Spaţiul este repartizat în altar -luminat de trei ferestre la est şi câte una la nord şi sud, naosul luminat de două ferestre la sud şi alte două la nord (ferestrele sunt simple, din lemn, dreptunghiulare) - şi pridvor închis. Pe naos, în partea de vest există o turlă oarbă, cu baza pătrată şi acoperişul piramidal. Pe dreapta şi pe stânga pridvorului închis se află câte o cameră. Intrarea în pridvor se face prin partea vestică, pe o uşă de lemn cu două canaturi. Catapeteasma este din scândură, fără sculptură. Plafonul bisericii este plat, pardoseala din duşumea de scândură, acoperişul cu plăci de azbociment, iar turla este acoperită cu tablă. Din cauza diferenţei de nivel a terenului, se intră în biserică pe o scară de beton cu 14 trepte. Sub biserică sunt plasate bucătăria, trapeza şi cămările de alimente.

            Altele: La 15 m vest de biserică, este construită o clădire fără etaj, cu două apartamente, care are un cerdac închis cu geamuri. Este acoperită cu plăci de azbociment. O altă clădire mică din zid, construită la 100 m nord-vest de biserică, este acoperită cu ţiglă. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri