Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Schitul SFÂNTUL MINA - TG. Neamţ

            Istoricul: În 1933, Mănăstirea Sihăstria a cumpărat aici teren de la nişte familii din Tg. Neamţ. A fost construită o clădire mică. Aici au existat stupida şi animalele mănăstirii. Clădirea a ars în timpul războiului, în 1944, şi pentru început -în 1945 - vieţuitorii de aici, printre care şi Părintele Cleopa Ilie, au trăit în bordei. După război s-au clădit o bisericuţă din lemn şi o clădire cu câteva chilii, luând astfel fiinţă un schit aparţinând mănăstirii Sihăstria. Schitul a funcţionat până în 1960, când a fost desfiinţat în urma decretului 410/1959. Ultimul vieţuitor a fost actualul stareţ al mănăstirii Sihăstria, Arhimandritul Victorin. Călugării au fost alungaţi, clădirile pentru chilii dărâmate, iar biserica a fost folosită ca magazie de cereale, apoi grajd până în 1985, când s-a dărâmat. În 1990, când părintele Victorin, a avut iniţiativa reînfiinţării schitului, nici nu s-a mai cunoscut locul pe care au fost vechile construcţii. Primindu-se binecuvântarea ÎPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, s-a început construcţia chiliilor. Supravegherea lucrărilor i-a revenit credinciosului Gheorghe Moisei, din satul Răuseşti, care a contribuit şi financiar la ridicarea clădirii. În acelaşi timp, s-a format şi obştea schitului, din care în prezent şi el face parte, ca monah. În 1992, Părintele Victorin, adevăratul ctitor al schitului, ajutat de obşte, începe construcţia frumosului paraclis, care a fost şi pictat, iar la 28 mai 1995 a fost sfinţit. O mare contribuţie la ridicarea construcţiilor schitului au avut-o credincioşii din zonă.

            Descriere: Paraclisul este o construcţie din zid, pe fundaţie de beton, în formă dreptunghiulară, compartimentată în altar, naos şi pridvor închis. Nu are turlă. Altarul spaţios este luminat de o fereastră la est şi alta pe zidul din nord. Catepeteasma din lemn de stejar, este sculptată, ca şi stranele, de meşteri din Vânători. Naosul foarte spaţios este luminat de trei ferestre pe zidul din sud şi alte trei pe cel nordic. Pridvorul are intrarea prin sud, pe o uşă dublă de stejar, nesculptată. Este luminat de două ferestre aşezate la est. Toate ferestrele sunt din lemn, duble, cu grilaj metalic la mijloc. Plafonul în altar şi naos este semioval, iar în pridvor plat. Pardoseala este din scândură, şi acoperişul din tablă

            Pictura: Pictura în tempera a fost executată de Arhimandritul Bartolomeu Florea şi de ucenicii săi de la Mănăstirea Sihăstria.

            Altele: Clopotniţa, construită din zid, cu două etaje şi gang de acces, este aşezată la intrarea în incintă, între cele două clădiri din nord şi est. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri