Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Schitul SFÂNTUL MUCENIC MINA - PIETRICICA

            Istoricul: Schitul a fost înfiinţat în anul 1994 la iniţiativa Arhimandritului Ciprian Zaharia, în acelaşi an fiind pusă şi piatra de temelie. În anul 1996 s-a început construcţia paraclisului, terminându-se în 1997. Corpul de chilii având arhitectura unei vile montane (Casa Romană) cu numele Sfântul Mucenic Mina, s-a construit în anul 2000.

            Descriere: Paraclisul este o construcţie din lemn pe fundaţie de cărămidă, în formă dreptunghiulară cu lungimea de 12 m şi lăţimea de 6,5 m. Spaţiul este compartimentat în altar, naos şi pridvor închis. Are şi un pridvor deschis. Altarul este luminat de o fereastră aşezată la răsărit. Catapeteasma provizorie este din scânduri, îmbrăcată cu un material textil de culoare grena. Naosul primeşte lumină de la o fereastră aşezată la sud şi alta la nord. Ferestrele sunt din lemn, duble, dreptunghiulare, cu grilaj metalic la mijloc. Pridvorul, închis cu scândură, are intrarea prin partea de răsărit şi tot din răsărit primeşte lumină de la o fereastră de mărimea peretelui. Pridvorul deschis, spaţios, este susţinut de stâlpi din lemn. Are acoperiş din tablă, într-o singură apă, de la sud la nord. Biserica are acoperiş cu tablă în două ape. Deasupra altarului este o turlă oarbă, de formă hexagonală. Pardoseala este din duşumea de scândură. Atât în interior, cât şi în exterior pereţii sunt îmbrăcaţi în scândură.

            Altele: Corpul de chilii (Casa Romană Sfântul Mucenic Mina) este ridicat la 3 m nord-vest de pridvorul închis al paraclisului. Este o construcţie din lemn pe fundaţie de beton, lungă de 11,5 m şi lată de 8 m. Are parter şi mansardă, cu cerdacuri în partea de răsărit, susţinute de stâlpi din lemn şi la margine cu grilajuri din scândură înalte de 1 m. Faţadele sunt îmbrăcate în lambriuri de scândură. Acoperişul foarte înalt, în două ape, este din şindrilă. La parter funcţionează bucătăria, trapeza şi mai multe chilii, iar la mansardă patru chilii. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri