Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Schitul SFÂNTUL NICOLAE DOMNESC

            Istoricul: Biserica a fost zidită de domnitorul Ştefan cel Mare şi Sfânt în anii 1492-1493. La sfârşitul secolului al XVI-lea era cea mai frumoasă dintre bisericile Iaşului. În anii 1675-1676 domnitorul Antonie Russet începe lucrările de restaurare, pe care le continuă în 1680 domnitorul Gheorghe Duca, care termină şi pictura interioară. În chiliile construite de Antonie Russet în jurul bisericii, Mitropolitul cărturar Dosoftei a înfiinţat o tipografie în care a tipărit mai multe carţi în limba româna.

            Descriere: Biserica este construită din cărămidă şi piatră în formă de cruce. Zidul are un metru grosime.

            Pictura: Pictura este realizată în tehnică frescă, stil neobizantin. Faţadele exterioare au în zona altarului şi naosului câte un rând de firide foarte înalte, iar deasupra alte trei rânduri de firide, mai mici. În zona pronaosului sunt câte două rânduri de firide mici în partea superioară şi alt rând de firide mari dedesubtul lor. Toate firidele sunt pictate. Sub cornişe sunt două rânduri de discuri de ceramică coaptă şi vopsită.

            Altele: Biserica este paraclis al mănăstirii Trei Ierarhi.



 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri