Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Schitul SFÂNTUL PAHOMIE - HANGU

            Istoricul: Din timpuri îndepărtate la Hangu a existat viaţă duhovnicească. A fost mai întâi Schitul Sihastru, fondat în secolul al XV-lea. Refăcut în secolul al XVI-lea de Cuviosul Peon, devine mănăstire cu obşte de călugări, având hramul Pogorârea Sfântului Duh. În anul 1639, Mănăstirea este reconstruită de paharnicul Gheorghe Coci. Mai târziu ajunge metoc al Patriarhiei Alexandriei şi, după secularizarea averilor mănăstireşti, devine biserică de mir. Tot în zona Hangu a existat Mănăstirea Buhalniţa, numită şi Schitul Hangu, având hramul Intrarea în biserică a Maicii Domnului. A fost rezidită în 1627 de Miron Barnovschi. Din secolul al XX-lea devine biserică de mir. Stareţul mănăstirii Bistriţa, Arhimandritul Ciprian Zaharia, dorind să reînvie viaţa monahală la Hangu, reînfiinţează în 1998 schitul. Se formează o obşte de călugări, care, sub conducerea stareţului Justin Mazareanu şi cu ajutorul credincioşilor, a început la 1999 zidirea construcţiilor.

            Descriere: Au fost ridicate un mic paraclis şi o clădire pentru adăpostirea vieţuitorilor. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri