Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Schitul SFÂNTUL PROOROC ILIE - BRATEŞ – VAMĂ

            Istoricul: În zonă n-a existat niciodată un aşezământ monahal. Iniţiativa înfiinţării schitului a avut-o monahul Ambrozie Velea din Mănăstirea Bistriţa, îmbrăţişată de Episcopul-Vicar Calinic Botoşăneanul de la Arhiepiscopia Iaşi. Au fost obţinute aprobările necesare şi, la 20 iulie 1994, Arhimandritul Ciprian Zaharia, stareţul mănăstirii Bistriţa (în prezent şi al schitului Brateş-vamă), a făcut slujba de sfinţirea locului. Imediat s-a deschis şantierul pentru construcţiile necesare schitului, sub osârdia monahului Ambrozie Velea. Cu ajutorul credincioşilor şi a preoţimei din zonă s-a ridicat până în 1997 paraclisul, care a fost şi pictat, apoi la vest o frumoasă construcţie din lemn, lungă de 90 m. Este o construcţie având parter cu cerdac, susţinut de stâlpi din lemn, ornamentaţi în partea superioară cu o frumoasă sculptură. Acoperişul este din plăci de azbociment. Clădirea este folosită pentru stăreţie, chilii, camere de oaspeţi, trapeza, bucătărie, cămări pentru alimente.

            Descriere: Paraclisul este din lemn, pe fundaţie de piatră, în formă de cruce, compartimentată în altar, naos, pronaos şi pridvor închis, cu intrarea prin partea sudică. Catapeteasma este din lemn de paltin şi fag sculptat. Are o turlă oarbă pe naos, în formă octogonală, acoperită cu draniţă ca şi biserica. Pardoseala este din dulap de lemn, vopsită în roşu. Faţadele exterioare sunt căptuşite cu scândură lambriu, vopsită în crem.

            Pictura: Este executată în ulei, stil realist, de pictorul Ionel Barna, din jud. Bacău.

            Altele: Clopotniţa este construită din lemn pe fundaţie de piatră, la 60 m sud-vest de paraclis, cu gang de intrare. Are câte o chilie în dreapta şi stânga, şi o cameră pentru biblioteca la etaj. Turla este octogonală, acoperită cu draniţă. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri