Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Schitul SFÂNTUL VASILE – ŞTIRBU

            Istoricul: Biserica şi construcţia clădirii în care sunt stăreţia şi chiliile au fost construite în 1989, cu scopul de a fi casa praznicară a parohiei Sfântul Nicolae Moldova Suliţa. În anul 1993 s-a înfiinţat Schitul Sfântul Vasile, la iniţiativa credinciosului Alexa Bouhar, susţinut de credincioşii comunei. Terenul pe care se va dezvolta aşezământul monahal a fost donat de familiile Ilie Cosmei şi Vasilena. Schitul a fost sfinţit la 18 octombrie 1994.

            Descriere: Biserica este din lemn, pe fundaţie din lespezi de piatră. Este compartimentată în altar, naos, pronaos şi un mic pridvor închis. În pronaos este şi cafas. Catapeteasma este din lemn sculptat. Intrarea se face prin uşă dublă de lemn, aşezată în partea vestică a bisericii. Biserica este căptuşită în interior cu lambriuri de cherestea, iar în exterior cu şipci-draniţă. Pardoseala este din scândură iar acoperişul din şindrilă. .

            Pictura: Biserica nu este pictată, pereţii fiind împodobiţi cu icoane

            Altele: Clopotniţa este din lemn, construită la 10 m sud-vest de pridvor. Clădirea stăreţiei şi chiliilor este o construcţie de lemn cu etaj. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri