Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Schitul STRAJA

Schitul STRAJA

            Istoricul: Acesta este cuprins în pisania aflată deasupra uşii de intrare din interior, care ne spune: Cu voia Tatălui, cu ajutorul Fiului şi împreună lucrarea Duhului Sfânt s-a zidit şi pictat această sfântă biserică cu hramul «Înălţarea Sfintei Cruci». Întreaga lucrare a început în 22 mai anul Domnului 1999, cu binecuvântarea chirarhului locului PS Dr. Timotei Serviciu, prin grija, osteneala şi cheltuiala Dlui Emil Ilie Parau alături de familia sa, soţia Marcela cu fiii Alin şi Dorin. Tot în acest an biserica a fost împodobită cu pictură în ulei executată de pictorul Petru Dănuţ din Somosches, judeţul Arad, sfinţindu-s-a în anul Domnului 1999, octombrie 23, de către Prea Sfinţia sa Dr. Timotei Serviciu, episcop al Aradului şi Hunedoarei. Pentru grija deosebită de a-şi împlini visurile dintr-o curată şi statornică dragoste faţă de Dumnezeu, primeşte Doamne pe binefăcătorul, ostenitorul şi iubitorul acestui sfânt locaş împreună cu familia sa. Fie această biserică o vie mulţumire adusă lui Dumnezeu de ctitor şi familia sa în veci, amin. Data 23.X.1999'


Schitul STRAJA

            Descriere: Biserica este din lemn, în formă de navă, pe fundaţie de beton. Are lungimea de 10 m şi lăţimea de 7,5 m. Spaţiul este repartizat în altar şi naos. Are şi un pridvor deschis, susţinut în faţă de patru stâlpi din lemn. Pridvorul este împrejmuit cu un grilaj din lemn înalt de 105 cm. Altarul este luminat de o fereastră la sud-est şi alta la nord-est. Catapeteasma este din lemn de paltin, sculptat cu Sf. Apostoli şi Cina cea de Taină sus, îngeri şi Maica Domnului pe uşile împărăteşti şi diaconeşti. Lângă catapeteasma, pe peretele nordic, este sculptată în mărime naturală Sf. Muceniţă Varvara, ocrotitoarea minerilor. În partea vestică a naosului se află balconul pentru cor, susţinut de patru stâlpi din lemn împodobit cu sculptură, dar şi cu o cruce mare sculptată, care se înalţă de la pardoseală până în partea superioară a balconului. Pe naos se ridica o turlă oarbă, în formă pătrată, cu un acoperiş piramidal foarte înalt. Turla are funcţie de clopotniţă. Stranele credincioşilor sunt din lemn de paltin sculptat. Sculptura din partea superioară a stranelor reprezintă sfinţi. Intrarea în biserică se face prin vest, pe uşă din paltin cu două canaturi. În biserică, pardoseala este din duşumea de scândură, iar în pridvor, din beton. Biserica este acoperită cu şindrilă.


Schitul STRAJA

            Pictura: Este în ulei, opera pictorului Petru Dănuţ, este executată pe placaj. În partea inferioară a pereţilor sunt pictaţi sfinţi, inclusiv cei români, iar pe tavan, scene biblice. La intrare, în partea dreaptă a uşii, este pictat Prea Fericitul Patriarh Teoctist, iar în stânga, PSS Dr. Timotei Seviciu, Episcop al Aradului şi Hunedoarei.


Schitul STRAJA

            Altele: La 15 m sud-est de biserică, este construit corpul de chilii din zid, la parter, şi din lemn, la etaj, pe fundaţie de beton. Clădirea este înzestrată cu instalaţii sanitare şi apă curentă obţinută prin cădere dintr-un bazin în care se captează apa din izvoare. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri