Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Schitul TRIVALE

Schitul TRIVALE

            Istoricul: În secolul XV familia Stănceştilor construieşte aici o biserică din lemn, care se degradează şi în locul ei Matei Basarab zideşte una din piatră. Căzând şi aceasta, mitropolitul Ţării Româneşti Varlaam ridică din temelie o nouă biserică din zid, în anul 1674. El şi-a petrecut aici mulţi ani din viaţă. A fost refăcută după cutremurul din 1802, apoi reparată în 1839 după cutremurul din 1828. În 1856 a fost rezidită de arhimandritul Iorotei. Sub arhimandritul Justin Popescu se repară şi se zugrăveşte în 1904. Dar cutremurul din 1940 îi produce mari stricăciuni şi este restaurată în 1942-1944 când se rezidesc şi chiliile. Între 1955-1958 se repară din nou biserica şi se aduc îmbunatăţiri întregului aşezământ. Ultima restaurare s-a făcut în 1989 prin grija Prea Sfinţitului Gherasim Cristea, episcop al Râmnicului şi Argeşului şi cu osârdia Prea Cuviosului Protosinghel Ciprian Otoroschi (venit aici din Maramureş). Acum s-a repictat din nou de Savu Ion.


Schitul TRIVALE

            Descriere: Biserica este din zid, în formă de cruce, compartimentată în altar, naos, pronaos. Arcada dintre naos şi pronaos este susţinută de 2 stâlpi (în dreapta-stânga) lipiţi de zid. Catapeteasma este din lemn sculptat. Uşa la intrare este tot din lemn.

            Pictura: Pictura biserici: în dreapta uşii pronaosului este pictat P S episcopul Gherasim Cristea al Râmnicului şi Argeşului, în dreapta sa P S Calinic Argeşanu, atunci episcop vicar al Episcopiei. La stânga uşii este mitropolitul Varlaam ctitorul mănăstirii. Deasupra pisaniei este pictată scena Adormirea Maicii Domnului. Pe zidurile din sud şi nord în registrul inferior sunt pictaţi sfinţii, în registrul superior scene biblice.

            Altele: În faţa bisericii (la apus) este clădirea din zid pentru stăreţie şi chilii în forma literei L cu latura lungă 25 m, latura scurtă 5 m. Clădirea are cerdac susţinut de coloane. Este acoperită cu tablă. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri