Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea IANCULEŞTI

            Istoricul: Schitul a fost fondat în 2005 pe terenul de 32 ha donat de către ec. Leonora Ianculescu şi sora acesteia,jurist Ecaterina Ianculescu. În vara anului 2001 Arhiepiscopia Bucureştilor a aprobat înfiinţarea acestui schit, iar în 2004 s-au început demersurile către autorităţile loale ale comunei Şoimari. La 17 august 2004 s-au început amenajarea căilor de acces către mănăstire de la drumul judeţean.

            Descriere: Biserica de lemn are formă de navă fără abside laterale, cu pereţii din bârne tencuite şi văruite la exterior în alb,cu ferestre mici şi intrarea spre miazăzi. Are o singură turlă deschisă şi joasă de formp pătrată asezată pe pronaos în vârful căreia se află o cruce de lemn. Biserica are temelia de beton cu zid făţuit cu piatră cioplită,iar acoperişul din şindrilă. Absida altarului este de formă trapezoidală . Câte două ferestre laterale la care se adaugă una la altar, toate mici de formă pătrată , asigură o bună luminare.

            Pictura: În anul 2007 s-a realizat pictura murală a bisericii în frescă de către pictorii Adrian şi Nicoleta Voicu din oraşul Băicoi.

            Altele: Lângă zidul de miazănoapte al bisericii, pe un suport metalic a fost fixat un clopot donat de Mănăstirea Crasna noii obşti de la Ianculeşti. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri