Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Schitul VIDRA

            Istoricul: În 2005 cu binecuvântarea fericitului întru pomenire Patriarh Teoctist s-a cumpărat un teren în apropiere de Bucureşti , ridicându-se acest schit care a intrat în subordinea Arhiepiscopiei Bucure;tilor.

            Descriere: Prin grija PS Episcop Varsanufie s-a construit pe lângă corpul de chilii ,trapeză,grajduri pentru animale şi o biserică din lemn cu hramul Bunei Vestiri.

            Altele: La acest schit slujesc mai mulţi monahi de la Mănăstirea Radu Vodă. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri