Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea CERNICA

Mănăstirea CERNICA

            Istoricul: Mănăstirea Cernica a fost întemeiată în 1608 de vornicul Cernica Ştirbei, mare vornic al lui Mihai Viteazul şi al lui Radu Şerban. Pe locul respectiv a fost o aşezare monahală mai veche. Biserica ridicată de el a primit hramul Sf. Nicolae. De la acest hram şi-a luat numele ostrovul pe care se află construcţia. Mănăstirea denumită la început Grădiştea Floreştilor şi-a schimbat cu vremea numele, adoptându-l pe cel al ctitorului său. Vechea biserică a lui Cernica a fost adaptată nevoilor crescânde ale călugărilor, în special de stareţul Gheorghe care, în 1781, când începe păstoria, o găseşte într-o stare de părăsire. Actuala biserică a fost construită după cutremurul din 1802 de stareţul Timotei şi terminată în 1815. Este o construcţie grandioasă (din biserica lui Cernica, astăzi se mai cunoaşte doar fundaţia). Cutremurul din 1940 a dărâmat bolta naosului şi turla cea mare. Prin grija patriarhului Justinian, biserica a fost restaurată în 1965-1967 când s-a reconstruit numai turla pe pronaos.


Mănăstirea CERNICA

            Descriere: Biserica Sf. Lazăr din cimitir este opera stareţului Gheorghe, construită în 1804 tot în insula Sf. Nicolae. Este de dimensiuni reduse, dar impresionează prin decoraţia exterioară bogată.


Mănăstirea CERNICA

            Pictura: Pictura actuală aparţine zugravului Fotache. Icoanele împărăteşti şi portretele stareţilor Timotei şi Gheorghe sunt opera lui Nicolae Polcovnicu, care a zugrăvit în 1825-1838 şi biserica mitropoliei Bucureşti.


Mănăstirea CERNICA

            Altele: Pe latura de sud a chiliilor se află paraclisul zidit la 1790 de Dan Braşoveanu şi restaurat ulterior de arhimandritii Nicodim şi Pimen. Al doilea paraclis se află în casa stareţului Gheorghe. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri