Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea CETATEA DĂGÂŢA

            Istoricul: Încă din vremea lui Ştefan cel Mare, în incinta actualei mănăstiri a existat o biserică din lemn, înconjurată.

            Descriere: Biserica este o construcţie mică din lemn, cu vălătuci de pământ între laţii de lemn, tencuită în interior şi exterior. Fundaţia este din beton vopsită în negru. Are formă de navă şi este compartimentată în altar, naos şi pridvor închis. Altarul este luminat de o fereastră la est şi alta la sud. Naosul primeşte lumina prin două ferestre aşezate la sud şi prin geamurile uşii de la intrare. Ferestrele sunt din lemn, dreptunghiulare, cu grilaje metalice în interior. Uşă de intrare în pridvor, aşezată în partea sudică, este din lemn, căptuşită cu tablă la exterior. Uşa intrării în naos, într-un canat cu geamuri în partea superioară, este din lemn. Catapeteasma este confecţionată din lemn de tei sculptat. Biserica are o turlă oarbă pe pridvor, de formă pătrată. Mobilierul din biserică este din lemn simplu vopsit maron. Pardoseala este din ciment iar acoperişul din tablă zincată. Faţadele exterioare sunt simple, tencuite cu ciment şi văruite în alb.

            Pictura: A fost executată în 1970, în tempera, fiind opera pictorului C. Zafiu. La intrarea în pridvor, deasupra uşii, este pictată icoana Pogorârii Sfântului Duh. Pridvorul are doar icoane. Tavanul oval al naosului este vopsit în albastru cu stele galbene şi are pictată scena Sfintei Treimi. Mai jos, în apropierea altarului, pe peretele din nord este pictată Învierea Domnului, iar pe cel sudic, Naşterea Domnului. Pe peretele vestic al naosului este Cina cea de Taină în partea superioară, iar mai jos, în partea dreaptă, Sfântul Dimitrie, şi pe stânga Sfinţii Petru şi Pavel.

            Altele: La 15 m sud de pridvor este un cadru puternic, înalt, din lemn, pentru clopote, acoperit cu tablă zincată şi cu o cruce metalică deasupra. La sud de altar este o clădire nouă din zid de cărămidă, numai parter, tencuită şi acoperită cu plăci de azbociment. În această clădire sunt cinci chilii şi stăreţia. O clădire mai modestă, din pământ bătut se află în spatele acesteia, iar după ea este grajdul pentru animale. La doar 7 metri în sudul naosului s-a ridicat în 1980 un monument care să amintească de fosta mănăstire, ce a existat până în 1864. Ctitorii monumentului sunt: C. Palade, T. Calancea, V.Gh. Nichita şi Gheorghe Filip. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri