Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea CETĂŢUIA

Mănăstirea CETĂŢUIA

            Istoricul: Mănăstirea a fost ridicată de Domnul Moldovei Gheorghe Duca în a doua sa domnie între anii 1668 şi 1672, aproape după aceleaşi planuri ca ale mănăstirii Trei Ierarhi, pe care a vrut s-o imite, dar pe măsura posibilităţilor sale materiale. După ce a văzut-o terminată a dotat-o cu multe odoare şi veşminte scumpe, dintre acestea mai păstrându-se numai orarul din catifea roşie lucrat în fir de aur şi argint de Anastasia Doamna, soţia sa.


Mănăstirea CETĂŢUIA

            Descriere: Este o construcţie din zid, în plan trilobat. A păstrat cunoscuta împărţire a spaţiului în altar, naos, pronaos şi pridvor. Altarul este luminat de trei ferestre, una centrală la răsărit şi câte una în dreapta şi stânga acesteia. Catapeteasma din lemn, ornamentată cu o frumoasă sculptură, se înalţă până la boltă. Naosul este luminat de câte trei ferestre pe fiecare absidă. Este delimitat de pronaos, prin arcadele sprijinite pe coloane puternice, octogonale cu capitele pătrate ornamentate sculptural. Pe naos se află o turlă mare, deschisă octogonal, luminată de patru ferestre. Pronaosul este luminat de câte două ferestre la sud şi la nord. Are o turlă la exterior octogonală, luminată de patru ferestre. Din pridvor se intră în pronaos printr-o uşă masivă de stejar, asigurată şi cu un grilaj metalic. La intrarea în pronaos, pe dreapta, este reînhumat.


Mănăstirea CETĂŢUIA

            Pictura: Ansamblul pictural de la Cetăţuia este o adevărată creaţie artistică ca şi arhitectura bisericii. Pictorii care au lucrat-o au stăpânit serios arta compoziţională, dar şi a imaginii omului. Au fixat în desen, culoare, forme, atitudini şi manifestări foarte variate. Ei sunt fraţii Mihai şi Gheorghe Dima, aromâni originari din Turcia, localitatea Enina, chemaţi de Gheorghe Duca. În documentele istorice se mai pomeneşte şi de pictori localnici ca Nicolae zugravul cel bătrân, Ştefan zugravul şi alţii. În conca altarului sunt pictaţi, Maica Domnului cu Pruncul Iisus în braţe pe tron străjuită de doi îngeri, Împărtăşirea Apostolilor, Sfinţii Ierarhi Nicolae, Spiridon, Grigore Teologul, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur, Atanasie cel Mare, Chirii şi alţii, Viaţa şi Martirajul Sfântului Ioan Botezătorul; 23 de scene din Acatistul Maicii Domnului.


Mănăstirea CETĂŢUIA

            Altele: Turnul clopotniţei este la 40 m sud-est faţă de biserică aflată în mijlocul incintei. La nivelul drumului de straje a fost realizată o capcană în care putea cădea duşmanul în cazul că ar fi escaladat zidul. Intrarea din vest avea un pod mobil care se ridică cu ajutorul unui scripete. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri