Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea CHRISTIANA

Mănăstirea CHRISTIANA

            Istoricul: Mănăstirea a luat fiinţă cu aprobarea Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1992. Maicile sunt asistente medicale cu şcoală post liceală sanitară, iar o parte sunt medici sau studente la Facultatea de Medicină, aceasta pentru faptul că pe lângă viaţa monahală, acordă şi asistenţă socială la domiciliu, diferitelor persoane aflate în suferinţă.


Mănăstirea CHRISTIANA

            Descriere: Are plan treflat,şi o amplasare aparte: altarul şi naosul sunt încorporate în clădirea căminului de bătrâne, iar pronaosul şi pridvorul în exterior. Structura ei este constituită din stâlpi de beton şi zidărie de cărămidă, naosul fiind acoperit cu o boltă semisferică sprijinită pe pandantivi şi arce, iar absidele laterale şi cea a altarului fiind acoperite cu semicalote sferice. Deasupra intrării în biserică se află şi un mic cafas, cu acces pe o scară de lemn. Pridvorul deschis este sprijinit pe două perechi de stâlpi cilindrici, iar pe fronton se află amplasată icoana în mozaic a hramului principal.


Mănăstirea CHRISTIANA

            Pictura: Pictura în tehnică frescă a fost executată de domnul Mircea Petrişor din Bucureşti.Pictura din interior şi de la intrare este executată în stil neobizantin.


Mănăstirea CHRISTIANA

            Altele: În faţa Sfântului Altar, în partea stângă, se află minunata icoană pe lemn a Sfântului Antipa Romanul, cu o particică din Sfintele sale Moaşte. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri