Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea CIOCLOVINA DE JOS

Mănăstirea CIOCLOVINA DE JOS

            Istoricul: Mănăstirea a fost construită din temelie în 1715 de Ieromonahul Atanasie şi de Ieromonahul Nicodim, egumenul mănăstirii Tismana, ca metoc al ei. În 1849, s-a adăugat pridvorul închis, spaţios, construit din lemn, având şi un cerdac. Până în 1949 a fost schit de călugări.


Mănăstirea CIOCLOVINA DE JOS

            Descriere: Biserica este în formă de navă. Iniţial, a avut altar, naos şi pridvor închis. Construindu-se mai târziu noul pridvor spaţios şi cu cerdac, vechiul pridvor a rămas ca tindă (pronaos). Între naos şi pronaos este perete din zid care are o uşă din lemn prin care se circulă. Catapeteasma din lemn sculptat este mai veche decât biserica, aparţinând probabil altei biserici. Are o turlă mai mare deschisă pe naos în formă octogonală, pătrunsă de opt ferestre şi altă turlă din lemn pe pridvor înfundată (oarbă), care serveşte de clopotniţă. Altarul este luminat de o fereastră a peretelui din răsărit, înaltă de 0,5 m şi foarte îngustă; o altă fereastră mai înaltă şi mai lată este pe peretele din dreapta, iar a treia fereastră, pe peretele din stânga, are numai circa 30 cm înălţime şi 7-8 cm lăţime. Naosul este luminat de câte o fereastră pe dreapta şi stânga, foarte mici. Pronaosul (fostul pridvor) are două ferestre foarte înguste, una -pe peretele din apus, alta - pe cel din dreapta. Pe partea nordică este uşă din lemn, masivă şi rudimentară. Numai ferestrele naosului sunt prevăzute cu grilaj metalic. Pardoseală bisericii este din scândură şi acoperişul din şindrilă. Pereţii exteriori sunt simpli, văruiţi în alb. Pe faţada exterioară a pronaosului sunt pictaţi Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. Sub cornişe sunt două rânduri de piatră - aşezată pe muchie şi vopsită în roşu.


Mănăstirea CIOCLOVINA DE JOS

            Pictura: Fresca, în stil bizantin, este veche şi înnegrită de fum. Nu se cunoaşte autorul ei. Cea executată în exterior, în culori galbene şi albastre, este mai nouă, fără valoare artistică deosebită.


Mănăstirea CIOCLOVINA DE JOS

            Altele: În stânga bisericii, sunt două clădiri din lemn şi piatră, iar la vest una din lemn, pentru chilii, trapeza, bucătărie, magazie. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri