Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea CIOLANU

Mănăstirea CIOLANU

            Istoricul: Pe aceste meleaguri viaţa monahală datează din timpul lui Vlad Călugărul, 1493, cu o biserică şi alte dependinţe din lemn. Prima biserică din zid de cărămidă datează din timpul lui Mihnea Turcitul (a II-a jumătate a sec. XVI), fiind ctitoria doamnei Neaga, soţia domnului. N. Iorga notează că în această biserică cu hramul Sf. Mare Mucenic Gheorghe s-a închinat lui Dumnezeu.Mihai Viteazul în trecerea lui spre Năeni.


Mănăstirea CIOLANU

            Descriere: Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel este construită în formă de cruce cu abside largi. Naosul este delimitat de pronaos prin doi stâlpi laterali şi două coloane pe centru care susţin o puternică arcadă. Atât naosul,cât şi pronaosul primesc lumină de la câte o fereastră pe fiecare parte a zidurilor. Ferestrele sunt largi, prevăzute cu grilaje metalice. Altarul este luminat de o fereastră mare la răsărit şi una mică pe peretele din stânga.


Mănăstirea CIOLANU

            Pictura: Pictura a fost realizată în 1830 de Nicolae Teodorescu Pitarul. După ce biserica a ars în 1854, a fost refăcută în 1862 şi tot atunci s-a reparat în frescă de acelaşi pictor. În 1934 peste această pictură s-a suprapus o alta în ulei de Nicolae Solescu, ultimul reprezentant al şcolii de zugravi de la Buzău. Pe tâmpla acestei biserici se mai păstrează 3 icoane pictate în 1886 de Gheorghe Tăttărescu, precum şi pictura originală din 1830 a lui Nicolae Teodorescu. Mai sunt şi alte picturi greceşti din sec. XVIII şi XIX aduse de la Muntele Athos din Grecia, şi de la Constantinopol, precum şi o icoană a Sf. Mare Mucenic Gheorghe cu pictură bizantină veche de cca. 3 secole. Ultima restaurare a picturii s-a făcut în anii 1982-1984 când s-a renovat şi biserica în urma cutremurului din 1977. Pictura a fost executată de data aceasta de Octavian Teodorescu ajutat de cuvioşii diaconi Gabriel Sibiceanu şi Aurel Cristea, sub conducerea pictorului restaurator Ion Neagoe. Fondurile au fost asigurate de Episcopia Buzăului sub îndrumarea permanentă a Prea Sfinţitului Episcop Epifanie Norocel, supravegherea fiind asigurată de P C stareţ arhimandrit Neofit Smărăndoiu şi P C Exarh arhimandrit Nifon Stoica.


Mănăstirea CIOLANU

            Altele: Amândouă bisericile pot fi socotite ca muzee. Tot mobilierul, stranele, ancadramentul icoanelor, candelele de argint masiv, policandrele, stfeşnicile reprezintă piese de muzeu, datând toate de 200 de ani, în mare parte fiind lucrate de meşteri populari. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri