Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea CIOLPANI

            Istoricul: Primul schit a fost ctitorit de suliţaşul Ciolpan, călugărit aici şi de la care se trage şi numele schitului. În 1730, medelnicerul Teodor Cantacuzino a construit o bisericuţă din lemn de stejar, care există şi azi în cimitirul mănăstirii, ca monument istoric. Cu prilejul săpăturilor făcute lângă biserică, au fost găsite cărămizi având inscripţii cu nume de monahii, semn ca aici a existat un aşezământ monahal pentru maici încă din anul 1723.

            Descriere: Biserica mare este o construcţie mare din zid, tip catedrală, în formă de cruce, cu spaţiul compartimentat în altar, naos, pronaos şi pridvor închis. Altarul este luminat de trei ferestre pe zidul din răsărit, una centrală şi alte două laterale. Pe stânga, altarul are proscomidia, iar pe dreapta o cameră pentru veştmântărie. Catapeteasma este din lemn de stejar, opera a meşterului Găman, din Tg. Neamţ. Naosul, cu absidele foarte largi, primeşte lumina de la două ferestre aşezate la sud şi alte două la nord. Se delimitează de pronaos prin arcada care susţine bolta, prelungită pe cei doi stâlpi laterali, cuprinşi în zid. Pe naos este o turlă mare deschisă, hexagonală la exterior, cu ornamentaţie sculpturală şi luminată prin patru ferestre. Pronaosul este luminat de câte trei ferestre pe fiecare parte (nord şi sud). În pronaos, pe dreapta, este pregătit mormântul pentru Arhimandritul Emilian. Toate ferestrele bisericii sunt înalte, terminate în arc şi au geamuri ornamentale. Pridvorul închis are câte o cameră pe dreapta şi pe stânga. În pridvor se află şi cafasul. Pe pridvor este o turlă oarbă, de formă pătrată înaltă, compusă din trei etaje, de asemenea cu ornamentaţie sculpturală. Are patru ferestre, câte una în fiecare punct cardinal. Uşile de intrare în pridvor (prin apus) şi în pronaos sunt din stejar, sculptate în interior şi exterior cu mai mulţi sfinţi. Tot mobilierul din biserică este din lemn de stejar sculptat. Pardoseala este de marmură albă în altar, naos şi pronaos, şi de marmură vânată în pridvor. Acoperişul este cu tablă de zinc. Biserica are şi un pridvor deschis, susţinut în faţă de patru coloane cu capiteluri ornamentate cu sculptură. Faţadele exterioare au la înălţimea de 2/3 un brâu torsionat, iar deasupra lui, ocniţe pictate în mozaic. Ferestrele în exterior au ramele sculptate.

            Pictura: Biserica mare: frescă de pictorul Matei Gheorghe, din Arad.

            Altele: Clopotniţa este la 30 m nord-est de biserica mare. Este construită din bolovani de piatră de formă pătrată. Are trei etaje şi gang de intrare. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri