Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea COCOŞ

Mănăstirea COCOŞ

            Istoricul: Prin anul 1679 a existat în acest loc un schit de sihaştri, pustiit de cetele străine care prădau adesea pământul dintre Dunăre şi Mare.


Mănăstirea COCOŞ

            Descriere: Biserica este masivă din piatră în formă de cruce. Absidele din naos sunt adânci şi foarte largi. Naosul se delimitează de pronaos prin doi stâlpi voluminoşi, câte unul pe fiecare parte, lipiţi de zid. Are un pridvor închis în care se intră printr-o uşă masivă în două canaturi, înaltă, cu geam în partea superioară. Are al doilea pridvor deschis, susţinut de 6 coloane masive. Naosul de 19 m lăţime în zona absidelor luminat de câte două mari ferestre, pe fiecare parte, pronaosul lat de 9 m este luminat de câte o fereastră lată şi înaltă pe fiecare parte. Pronaosul şi naosul au împreună 24 m în lungime. Altarul este luminat de câte o fereastră înaltă pe fiecare parte. Pridvorul închis este luminat de o fereastră înaltă pe dreaptă şi prin geamul de deasupra uşii. Toate ferestrele sunt duble şi cu grilaj de fier în interior. Pardoseala în pridvor şi biserică este din plăci de ciment care imită gresia. Biserica are 3 turle octogonale, străpunse de câte 8 ferestre înguste şi înalte. Turla de pe naos este foarte masivă şi înaltă. Aceasta este văzută în îndepărtare peste crestele copacilor pădurii. Celelalte două mai mici sunt aşezate pe fiecare parte a pridvorului.

            Pictura: Pictura bisericii a început în toamna anului 1914, executată de pictorul italian F. da Biasse în stil neobizantin şi s-a terminat în 1916. A fost restaurată în 1957 - 1960.

            Altele: Mănăstirea are un muzeu cu icoane vechi şi obiecte de artă religioasă adunate din parohiile judeţului Tulcea. Muzeul adăposteşte şi o colecţie de carte veche, religioasă, în special românească. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri