Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea CRISCIOR

Mănăstirea CRISCIOR

            Istoricul: În partea locului n-a existat niciodată viaţă monahală, dar, după 1990, credincioşii au dorit să aibă şi ei un aşezământ mănăstiresc. Iniţiativa i-a aparţinut unui creştin din vecinătate, iar terenul pentru construcţia primelor clădiri a fost donat de o credincioasă. Domnul Toma Poenar, ajutat de întreprinderi mari din zonă, ca cele de la Bârcea (întreprindere pentru materiale de construcţii), Gura Barza (fabrica pentru utilaje grele), precum şi de diverşi donatori şi de mulţimea de credincioşi, a realizat construcţiile actuale, şi anume: o clădire mare cu două etaje, din zid de BCA, acoperită cu ţiglă, cu destinaţie pentru chilii, trapeză şi bucătărie. Această clădire este construită la circa 20 m în faţa bisericii. Fundaţia pentru biserică s-a turnat în 1992, construcţia s-a ridicat în 1993 şi a fost pictată în 1994. În 1995, încă nu se realizaseră catapeteasma şi stranele pentru cor şi credincioşi.


Mănăstirea CRISCIOR

            Descriere: Biserica este în formă de cruce şi compartimentată în altar, naos şi pronaos. Are un pridvor susţinut de şase stâlpi, închis numai în partea nordică. Pe tot spaţiul bisericii, bolta este de formă semiovală. Are o turlă pe naos şi două turle oarbe pe pronaos, aşezate una spre sud, cealaltă spre nord. Altarul primeşte lumină de la două ferestre, una la răsărit şi alta pe zidul nordic, naosul este luminat de două ferestre la nord şi două la sud, iar pronaosul, de câte o fereastră pe fiecare parte. Pardoseala este din scândură, iar acoperişul, din tablă de aluminiu. Are streaşină largă.


Mănăstirea CRISCIOR

            Pictura: A fost pictată în 1994.


Mănăstirea CRISCIOR


 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri