Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea DEALU MARE

            Istoricul: Biserica a fost zidită în 1865 de Constantin Săvoiu, fost senator de Mehedinţi şi membru în Divanul Ad-Hoc care a votat Unirea din 1859. A decedat la Viena şi a fost înmormântat în cavoul ce se află în altarul sfântului locaş. Din cauza ruinării caselor care se aflau mai jos de mănăstire, a fost părăsită şi, pentru ca bunurile nu mai erau în siguranţa aici, s-au împărţit în 1962 la Mănăstirea Strâmba al cărei metoc era şi la biserica din Borăscu.

            Descriere: Biserica s-a zidit în stilul clasic italian. Zidurile sunt groase de peste 80 cm. Interiorul este compartimentat în altar, naos şi pronaos. Nu are pridvor. Catapeteasma din lemn, sculptată, se înalţă până la arcada boiţei. Are o turlă înfundată pe naos de formă octogonală. Uşa de la intrare este simplă, din lemn, în două canaturi. Acoperişul este din tablă de aramă. Pardoseala este din plăci mari de beton. Altarul este luminat de o singură fereastră mare pe peretele din răsărit. Naosul primeşte lumină prin câte o fereastră dublă pe fiecare parte, prevazută cu grilaj metalic la mijloc. În pronaos nu sunt ferestre. Atât naosul, cât şi pronaosul sunt puţin spaţioase. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri