Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea DIMITRIE CANTEMIR - GRUMEZOAIA

Mănăstirea DIMITRIE CANTEMIR - GRUMEZOAIA

            Istoricul: Mănăstirea, monument istoric, este ctitorie a domnitorului Dimitrie Cantemir din anul 1692. Biserica a fost construită pe ruinele altei biserici vechi, care datează din vremea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt. Atunci a fost construită în poiana unei păduri seculare. În această zonă au existat cele mai vechi aşezări răzeşeşti şi viaţă boierească care a dat ţării două familii domnitoare: Cantemir şi Cuza. Din actuala comună Dimitrie Cantemir face parte şi satul Urleşti, atestat documentar în anul 1507. Acesta se găsea la marginea satului Silişteni, locul de obârşie al familiei Cantemir, sat ce a dispărut în decursul timpului. Dintr-un pomelnic găsit la 2 septembrie 1966 în altarul bisericii, în care se arată ctitorii care în decursul anilor au adus îmbunătăţiri sfântului locaş, reiese că viaţa monahală a început aici cu mult înainte de 1666 şi a fost întreţinută de călugări până în anul 1802, când a devenit mănăstire de maici. În urma celor două războaie, precum şi a regimului ateu care în 1949 a desfiinţat Episcopia Huşilor, viaţa monahală a fost întreruptă. Clădirile existente au dispărut cu vremea, supravieţuind numai biserica, care a fost reparată din când în când de bunii credincioşi. Evlavia către sfântul locaş a continuat şi în vremuri de restrişte s-au făcut aici procesiuni religioase cu icoane de către preoţii din împrejurimi.

            Descriere: Biserica are formă de navă, arhitectură specifică bisericilor din Moldova, cu partea inferioară (de la intrare) ridicată în formă de turn, care serveşte drept clopotniţă.

            Pictura: Interiorul bisericii păstrează icoane vechi şi valoroase din sec.XVII – XVIII pictate atât pe lemn în ulei, cât şi pe piele şi pânză. Catapeteasma este pictată pe piele, scoţând în relief icoanele praznicale şi ale prorocilor, iar în partea de jos a catapeteasmei se găsesc icoanele mari împărăteşti pictate pe lemn.

            Altele: În această mănăstire s-a găsit şi un pomelnic al ctitorulor care, în decursul anilor a adus îmbunătăţiri acestui sfânt lăcaş. Pomelnicul datează din anul 1666. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri