Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea DINTR-UN LEMN

Mănăstirea DINTR-UN LEMN

            Istoricul: Potrivit unei vechi tradiţii, aşezarea monahală de la Mănăstirea Dintr-un Lemn a luat fiinţă în prima jumătate a secolului al XVI-lea, când a fost construită o bisericuţă din lemn pe locul şi din materialul unui singur stejar secular. De aici şi denumirea sa de Mănăstirea Dintr-un Lemn. Ctitor a fost fiica doamnei Chiajna şi a lui Mircea Ciobanul.Aşezământul a fost distrus de foc în secolul al XVIII-lea.


Mănăstirea DINTR-UN LEMN

            Descriere: Biserica din lemn (bolniţa). A fost ridicată în anii 1810-1814 de Iancu, ginerele lui Constantin Socoteanu, ruda Episcopului Grigore Socoteanu (+ 1777). Este construită din bârne groase de stejar încheiate în coadă de rândunică, aşezată pe temelie din bolovani de piatră. Are formă dreptunghiulară cu absidă poligonală. Pridvorul este deschis. Biserica n-are turlă. Catapeteasma datează din 1814, sculptată artistic în lemn de tei. În exterior este înconjurată de un brâu în torsadă, săpat în grosimea lemnului. Este acoperită cu şindrilă. Această bisericuţă, care reprezintă stilul autohton de construcţie da farmec locului şi peisajului pitoresc, în care se încadrează şi cei cinci stejari seculari din faţa bisericii.


Mănăstirea DINTR-UN LEMN

            Pictura: Pictura bisericii mari este executată în stil românesc de tradiţie bizantină. Prima pictură îi are ca autori pe meşterii zugravi Constantinos şi Ioan în anul 1684 (în zilele prea luminatului Io Şerban Voievod). A fost restaurată prima oară în anul 1715, în vremea lui Ştefan Cantacuzino, care prin mai multe lucrări succesive a înfrumuseţat biserica. Din pictura anului 1684 se păstrează numai chipul Maicii Domnului, care este deasupra pisaniei, la intrarea în pronaos. În altar şi naos este păstrată şi în prezent pictura din 1715, care se află în bună stare de conservare, dar în pronaos şi în pridvor pictura a fost restaurată în 1841, pierzând din valoarea ei artistică originală.


Mănăstirea DINTR-UN LEMN

            Altele: Clopotniţa din zid este construită în estul bisericii în stil brâncovenesc, încadrată de clădiri pe dreapta şi pe stânga. Pe sub gangul ei, credincioşii intră în incinta superioară a mănăstirii. Este acoperită cu şindrilă. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri