Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea DRIDU

Mănăstirea DRIDU

            Istoricul: În zonă (satul Snagov-Dridu, la Metereze) a existat o mănăstire, consemnată în sec. XV. După revoluţia din 1989, credincioşii şi autorităţile locale au dorit înfiinţarea unui aşezământ monahal. Episcopia Ialomiţei şi Călăraşilor, în special PS Episcop Nifon a fost de acord, a sfinţit locul unde urmează să funcţioneze Mănăstirea şi a întreprins măsuri pentru popularea ei cu maici. Conducerea obştei a fost încredinţată PC monahii Gabriela Haraga de la Mănăstirea Brâncoveni-Olt. Cu osârdia P C stareţe şi a cuviosului părinte duhovnic Chiricuţa Corneliu, s-a ridicat o bisericuţă din lemn şi o clădire etajată din zid pentru stăreţie, chilii, trapeză, bucătărie, magazii. Este în plan construirea unui paraclis din zid şi mai târziu a unei mari biserici din zid.


Mănăstirea DRIDU

            Descriere: Bisericuţa construită pentru a se putea ţine slujbe până la construirea bisericii mari, este din grinzi de lemn, căptuşite cu şipci. Este în formă de navă, iar interiorul este compartimentat numai în altar şi naos. Catapeteasma este din scândură, la fel pardoseala. Are o turlă deschisă pe naos. Acoperişul din tablă. Nu este pictată, dar pereţii sunt împodobiţi cu icoane.


Mănăstirea DRIDU

            Pictura: Biserica de cărămidă pictată de pictorul băcăuan Dumitru Macovei a fost ridicată şi dotată - catapeteasma, pictura, icoane.


Mănăstirea DRIDU

            Altele: Din şoseaua pietruită Dridu-Patru fraţi s-a construit un drum care urcă 150 metri până în Măgura pe care este construită mănăstirea. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri