Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea EROII NEAMULUI - GURANDA

            Istoricul: Maica Teodora, actuala stareţă, face o colectă publică şi în anul 1945 construieşte Mănăstirea pe care o închină Eroilor Neamului, căzuţi pe câmpurile de luptă. În urma decretului 410/1959, Mănăstirea a fost desfiinţată în 1960 şi biserică, împreună cu clădirile au fost dărâmate de ateii din acea vreme. Revoluţia din 1989 creează condiţii pentru reînfiinţarea mănăstirii şi tot maica Teodora face altă colectă publică reuşind în scurt timp (1990-1991) să construiască biserica şi trei clădiri necesare vieţii obştei, pe aceleaşi locuri ale vechilor construcţii. Deşi biserica nu era pictată, a fost sfinţită în 1991. După 1991 prin osârdia maicii stareţe (destul de în vârstă, dar cu multă putere de muncă) şi a obştei, se reuşeşte să se construiască încă trei clădiri şi clopotniţa. Pentru zilele friguroase s-a construit un mic paraclis, în partea sudică a clădirii chiliilor, la sud-est de biserică.

            Descriere: Biserica se află în mijlocul patrulaterului format din clădirile chiliilor. Este din zid, în formă de cruce, compartimentată în altar, naos, pridvor închis (tindă). Turla este construită pe pridvor, în formă pătrată şi are patru ferestre. Are şi un pridvor deschis, susţinut de 6 coloane în faţă şi patru în spate, pe zidul pridvorului închis. În jur are un grilaj din lemn de un metru înălţime. În pridvorul închis se intră printr-o uşă de stejar în două canaturi, sculptată în exterior şi aşezată în partea vestică. Pe o uşă asemănătoare se intră şi din pridvor în pronaos. Altarul este luminat de o fereastră la răsărit. Catapeteasma este din lemn, vopsită în bleu. Naosul este luminat de câte o fereastră pe fiecare absidă. Toate ferestrele sunt mari, cu rame metalice duble, terminate în arc, cu geamuri simple. Tavanele din altar, naos, pronaos sunt semicirculare. În pridvor, tavanul este plat. Pardoseala în biserică şi în pridvor este din beton. Acoperişul este din tablă zincată.

            Pictura: Nepictată.

            Altele: Clopotniţa cu gang de intrare se află la vest de biserică. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri