Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea FLOREŞTI

Mănăstirea FLOREŞTI

            Istoricul: Mănăstirea Floreşti a fost înfiinţată în anul 1590 de către vornicul Ţării de Sus, Cârstea Ghenovici şi jupâneasa sa Anghelina. În anul 1686, Gavriliţă Costache, vornicul Ţării de Jos, nepot al lui Cârstea Ghenovici, începe o nouă construcţie, dar murind, aceasta este terminată de fiii săi, Vasile Costache, vornicul cel mare, Antioh Jora, hatmanul, şi Lupu Costache, vel-vistiernicul, în anul 1694, 20 iulie, precum arată pisania bisericii. Pictura a aparţinut zugravului Mihail. Cutremurele din anii 1738 şi 1802 au afectat greu construcţia şi Mitropolitul Veniamin Costache este nevoit să o închine mănăstirii Esfigmenou din Muntele Athos. Arhimandritul Nil, egumenul grec (1843-1863) al acestei mănăstiri, începe construcţia marii biserici şi a clopotniţei pe la 1843-1844. Palatul Egumenesc este construit în anul 1858, iar în 1881 devine spital rural. În urma secularizării averilor mânăstireşti, egumenul Nil pleacă la Muntele Athos şi biserica rămâne neterminată. În 1873 se aprobă reînceperea lucrărilor.După studiile arhitectonice ale arhitectului Burelli. Lucrările reîncep în 1879 şi se termină în 1883. A fost sfinţită la 20 iulie 1883 de Arhimandritul Nectarie Tomescu; La 1893 biserica Sfântul Ilie este declarată biserică de mir. În 1901 a căzut plafonul din tencuială pe şipci al bisericii, aşa că este reparată, punându-i-se un nou plafon din scânduri. Se tencuieşte şi se zugrăveşte în interior şi exterior. Tot acum se acoperă clopotniţa şi se instalează clopotele. Cafasul şi pictura în altar se realizează o dată cu reparaţiile generale ale bisericii, în anul 1936. Din cauza cutremurului din 1940 s-a dărâmat parţial frontonul, s-a fisurat semicalota altarului şi s-au deteriorat turnuleţele. S-au făcut reparaţii în 1946, acum înlăturându-se frontonul de pe faţada de apus a bisericii. Palatul stăreţiei a fost preluat în 1980 de Ministerul de Interne, fiind instalat în el spitalul rural Floreşti.

            Descriere: În 1852, în incinta mănăstirii, pe lângă biserică, turnul-clopotniţă de poartă şi palatul egumenesc, se mai aflau 20 de chilii, situate pe latura de nord.iserica, de tip sală neogotică, sprijinită de contraforturi şi încadrată pe vest de două turnuri octogonale, are plan triconc, adaptat la cultul ortodox, absidele laterale cu trei laturi şi absida altarului pentagonală. Pereţii portanţi din cărămidă, ridicaţi pe un soclu de piatră, au o siluetă zveltă, străpunsă de o serie de deschideri în arc frânt. Ancadramentele ferestrelor şi portalul, elementele înglobate în contraforţi, friza de sub cornişă, dantelăria în arc frânt şi rozasa de pe faţada de vest din piatră traforată, contribuie la imaginea neogotică a bisericii. La interior, pronaosul este acoperit cu o boltă semicilindrică, sprijinită pe arcuri dublou şi console decorate cu motive vegetal-florale.

            Pictura: Mănăstirea deţine icoana făcătoare de minuni adusă aici de Mitropolitul Veniamin Costachi in 1805, pictată de un necunoscut (cca 1700-1750), împodobită cu aur şi argint de Doamna Ecaterina, soţia lui Constantin Vodă Mavrocordat în 1749.

            Altele: Clopotniţa se află la 20 m sud-vest de biserică. Este o construcţie foarte înaltă din zid, cu trei etaje, cu gang de intrare, având câte o cameră în fiecare parte şi este acoperită cu tablă. La 20 m vest de pridvor este construit Palatul Egumenesc, clădire solidă din zid, etajata, acoperită cu tablă. Aceasta se continuă spre nord cu o altă clădire din zid, parter, acoperită cu tablă, formând litera L cu o a doua clădire de zid acoperită cu tablă. Incinta este împrejmuită cu zid din piatră construit în anul 1800. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri